UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Umowa przedwstępna może być zawarta w formie umowy cywilno-prawnej (zgodnie z wzorcem określonym przez Sprzedającego) lub w formie aktu notarialnego (na życzenie Kupującego). W przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.

Umowa przedwstępna określa ostateczną cenę sprzedaży, uwzględnia proponowane przez Kupującego terminy zapłaty, a także inne istotne postanowienia, które zostaną zawarte w Umowie końcowej.
Cena domu określona w Umowie przedwstępnej jest ceną gwarantowaną
i nie będzie podlegała indeksacji w całym okresie obowiązywania Umowy.

ZAWARCIE UMOWY KOŃCOWEJ

Wystawienie faktury VAT oraz podpisanie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności na Kupującego.

PRZEKAZANIE DOMU DO INDYWIDUALNEGO WYKOŃCZENIA

Przekazanie Kupującemu domu następuje po podpisaniu Umowy końcowej.

Sprzedający zastrzega, iż powyższa informacja nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Jedyna tego typu oferta w okolicy!


Niepowtarzalny widok na panoramę Krakowa


Nowocześnie zaprojektowane


Natura, zieleń, czyste powietrze


Przedsiębiorstwo ERGAL-S, ul.Wiśniowieckiego 11, 31-978 Kraków, sprzedaż: tel533 311 775, tel.12 423 22 50, mail: k.szponder@superopcja.pl 

Treści prezentowane na stronie, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert
*- słowo oferta rozumiane jako zaproszenie do składania ofert

 


© Copyright 2018 by Ergal-s.pl, wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: Smartprojects.pl